Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczny przekład Starego Testamentu

siewca (TB)Zgodnie z decyzją Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej, ofiary zbierane podczas nabożeństw Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2011 w Kościołach członkowskich PRE mają zostać przeznaczone na wsparcie projektu przekładu ekumenicznego Starego Testamentu.

Projekt ten, prowadzony przez Towarzystwo Biblijne w Polsce, jest unikalny nie tylko w naszym kraju, ale i w skali światowej. Nie zdarza się bowiem często, by pod tłumaczeniem Pisma Świętego podpisało się aż jedenaście Kościołów różnych tradycji chrześcijańskich, a nad przekładem Biblii pracowało tak szerokie grono tłumaczy i redaktorów różnych wyznań.

Historia ekumenicznego przekładu Pisma Świętego

Prace nad ekumenicznym przekładem Biblii rozpoczęły się w 1995 r. Towarzystwo Biblijne w Polsce powołało Międzywyznaniowy Zespół Tłumaczy, w skład którego weszli przedstawiciele jedenastu Kościołów członkowskich Towarzystwa: Rzymskokatolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego, Polskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów, Chrześcijan Baptystów, Zielonoświątkowego, Zborów Chrystusowych (dzisiaj Wspólnoty Kościołów Chrystusowych) oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

W wyniku kilkuletniej pracy tłumaczy i redaktorów różnych wyznań w 2001 r. Towarzystwo Biblijne w Polsce wydało Nowy Testament i Psalmy w przekładzie ekumenicznym. W 2003 r. oddzielnie wydano Księgę Psalmów.

Jednocześnie nadal trwają prace nad ekumenicznym przekładem Starego Testamentu. Ponieważ przygotowanie tłumaczenia tekstu biblijnego wymaga dużego zaangażowania licznych specjalistów pracujących na co dzień w innych instytucjach, wielostronnych konsultacji, a także niemałych środków finansowych, Towarzystwo Biblijne w Polsce zdecydowało się na wydanie Starego Testamentu w pięciu tomach: Pięcioksiąg, Księgi Historyczne, Księgi Dydaktyczne, Księgi Prorockie oraz Księgi Deuterokanoniczne.

ekumeniczny ST DydaktyczneJako pierwszy ukazał się w 2008 r. tom trzeci, zawierający kanoniczne Księgi Dydaktyczne: Księgę Hioba, Psalmy (na nowo zredagowane względem wydania z 2001 r.), Księgę Przysłów zwaną też Przypowieściami Salomona, Księgę Koheleta zwaną też Księgą Kaznodziei Salomona bądź Eklezjastesa oraz Pieśń nad Pieśniami.

W 2011 r. Towarzystwo Biblijne w Polsce planuje wydać tom piąty z Księgami Deuterokanonicznymi. W jego skład wejdą Księgi: Tobiasza, Judyty, Estery, trzy Machabejskie, Mądrości, Mądrości Syracha, Barucha i Daniela. Kolejnym wydanym tomem ma być Pięcioksiąg, nad którego przekładem i redakcją trwają zaawansowane prace.

Oprócz wersji książkowych Towarzystwo Biblijne wydało również dwa audiobooki z ekumenicznym przekładem Księgi Psalmów (2009) oraz Czterech Ewangelii (2010). Cztery Ewangelie w tym tłumaczeniu ukazały się także w wydaniu alfabetem Braille’a (2008).

Charakterystyka przekładu

Tłumacze i redaktorzy pracujący nad ekumenicznym przekładem Biblii kierują się „Wytycznymi do współpracy międzywyznaniowej w tłumaczeniu Biblii”, opracowanymi wspólnie w 1987 r. przez watykański Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan oraz Zjednoczone Towarzystwa Biblijne. Podstawą tłumaczenia Starego Testamentu jest tekst hebrajski (wydanie krytyczne „Biblia Hebraica Stuttgartensia”, ed. R. Kittel, Stuttgart 1990), zaś naczelną zasadą – wierność oryginałowi.

Tekst przekładu charakteryzuje się współczesną polszczyzną. Tłumacze zrezygnowali z archaizacji języka. Przypisy zawierają jedynie konieczne informacje historyczne, geograficzne, zwyczajowe czy lingwistyczne. Ze względu na międzywyznaniowy charakter przekładu nie umieszcza się komentarzy teologicznych, a każda księga jest poprzedzona jedynie krótkim wstępem ogólnym.

Wydawca

Towarzystwo Biblijne w Polsce – wydawca ekumenicznego przekładu Pisma Świętego – jest światową chrześcijańską organizacją międzywyznaniową, zajmującą się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem Biblii. W Polsce istnieje od 1816 r. To najbardziej ekumeniczna organizacja w naszym kraju – jej członkami jest dwanaście Kościołów różnych tradycji chrześcijańskich. Towarzystwo Biblijne jest członkiem stowarzyszonym Polskiej Rady Ekumenicznej.

Zobacz: Towarzystwo Biblijne w Polsce