Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Oddział Śląski

Polska Rada Ekumeniczna

Oddział Śląski

Spotkanie o ruchu mesjanistycznym wśród Żydów

Akademia Ekumeniczna w Katowicach zaprasza na spotkanie „Co znaczy być Żydem wierzącym w Jezusa?”. O ruchu mesjanistycznym wśród Żydów będzie mówił Adam Dylus, koordynator krajowy inicjatywy „Toward Jerusalem Council II” (W kierunku Soboru jerozolimskiego II).

Spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym w czwartek, 18 listopada, o godz. 17:00 w auli Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy. Poprowadzi je ks. dr Adam Palion, przewodniczący Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego rzymskokatolickiej archidiecezji katowickiej. Całe spotkanie będzie nagrane i zamieszczone na platformie YouTube Akademii Ekumenicznej.

Akademia Ekumeniczna prowadzi swą działalność pod patronatem rzymskokatolickiego metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca oraz przewodniczącego Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej i zwierzchnika luterańskiej diecezji katowickiej bp. Mariana Niemca. Inicjatywą kieruje ks. dr Adam Palion. W tym roku tematem przewodnim Akademii Ekumenicznej są praktyczne działania na rzecz ekumenizmu oraz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.