Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Oddział Śląski

Polska Rada Ekumeniczna

Oddział Śląski

Spotkanie o pierwiastku duchowym w sztuce

Spotkanie o pierwiastku duchowym w sztuce

Szkoła Ateńska (1509–1510), fresk Rafaela znajdujący się w Pałacu Apostolskim

 

Akademia Ekumeniczna w Katowicach zaprasza na ostatnie spotkanie w tym roku akademickim. Monika Pawlas-Polańska wygłosi referat „Pierwiastek duchowy w sztuce współczesnej”.

Spotkanie odbędzie się 15 czerwca (czwartek) o godz. 17:00 w Bibliotece Śląskiej przy Placu Rady Europy w Katowicach. Będzie to kolejne spotkanie z cyklu wykładów organizowanych przez Akademię Ekumeniczną.

Monika Pawlas-Polańska jest historyczką filozofii, malarką i edukatorką artystyczną. W Akademii Ekumenicznej wygłosi referat pt. „Pierwiastek duchowy w sztuce współczesnej”. Spotkanie zakończy ekumeniczna modlitwa o pokój, tzw. Śląski Asyż.

Akademia Ekumeniczna prowadzi swą działalność pod patronatem rzymskokatolickiego metropolity katowickiego abp. Adriana Galbasa oraz przewodniczącego Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej i zwierzchnika luterańskiej diecezji katowickiej bp. Mariana Niemca. Inicjatywą kieruje ks. dr Adam Palion, przewodniczący archidiecezjalnej komisji ds. ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego oraz redaktor naczelny półrocznika „Oecumenica Silesiana”.