Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Oddział Śląski

Polska Rada Ekumeniczna

Oddział Śląski

Spotkania o liturgii

Spotkania o liturgii

fot. mk

 

W piątym roku swojej działalności Akademia Ekumeniczna w Katowicach zaprasza na kolejne spotkania. W listopadzie odbędą się dwa wykłady poświęcone liturgii.

W czwartek, 7 listopada, o liturgii nowotestamentalnej i wczesnochrześcijańskiej opowiadać będzie ks. dr Wojciech Kamczyk, rzymskokatolicki wykładowca patrystyki i łaciny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Natomiast w czwartek, 28 listopada, wykład o historii i współczesności liturgii monastycznej wygłosi br. dr hab. Maciej Tomasz Gronowski OSB, redaktor naczelny benedyktyńskiego wydawnictwa „Tyniec” z krakowskiego opactwa tego zakonu.

Oba spotkania odbędą się o godz. 17:00 w auli „Parnassos” Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy.

Akademia Ekumeniczna prowadzi swą działalność pod patronatem rzymskokatolickiego metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca oraz przewodniczącego Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej i zwierzchnika luterańskiej diecezji katowickiej bp. Mariana Niemca. Inicjatywą kieruje ks. dr Adam Palion, przewodniczący archidiecezjalnej komisji ds. ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego.