Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Oddział Śląski

Polska Rada Ekumeniczna

Oddział Śląski

Ku nowemu odczytaniu Marcina Lutra i jego spuścizny

Ukazała się książka „Die ökumenische Pädagogik von Papst Franziskus. Auf dem Weg zu einem neuen Verständnis von Martin Luther und seinem Erbe” [Ekumeniczna pedagogia papieża Franciszka. Ku nowemu odczytaniu Marcina Lutra i jego spuścizny] autorstwa ks. prof. Zygfryda Glaesera i prof. Anny Zellmy. W naszym serwisie recenzuje ją bp Marian Niemiec, przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

 

Ekumeniczna działalność w roku 2021 nie obfitowała w spektakularne wydarzenia, które znalazłyby się w centrum publicznej uwagi i wzbudziłyby zainteresowanie mediów. Nie był to jednak rok bierności ekumenicznej.

Chciałbym zwrócić uwagę na pozycję książkową, która, moim zdaniem, ma charakter przełomowy w badaniach nad Lutrem i jego spuścizną. Jej autorami są ks. prof. Zygfryd Glaeser i prof. Anna Zellma. Ze względu na jej wyjątkowy charakter, a przede wszystkim zawartą w niej treść, praca wymienionych autorów została nie tylko zauważona, ale i wyróżniona przez Watykan i Światową Federację Luterańską.

Cóż to za książka? Tytuł oryginału brzmi „Die ökumenische Pädagogik von Papst Franziskus. Auf dem Weg zu einem neuen Verständnis von Martin Luther und seinem Erbe” [Ekumeniczna pedagogia papieża Franciszka. Ku nowemu odczytaniu Marcina Lutra i jego spuścizny]. Oryginalny tytuł jest w języku niemieckim, ponieważ praca ks. prof. Glaesera i prof. Zellmy została wydana nakładem Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, prestiżowej oficyny wydawniczej, publikującej głównie poważne, wartościowe prace naukowe.

Autorzy podjęli temat nowatorski, dotyczący bardzo ważnych relacji ekumenicznych pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim i luteranizmem. Można powiedzieć, że publikacja ma zasięg międzynarodowy i stanowi bardzo cenne podsumowanie 500. rocznicy reformacji, którą obchodzono ekumenicznie na świecie i w Polsce w 2017 r.

Książka stanowi wynik interdyscyplinarnych badań naukowych z zakresu historii, nauk społecznych, teologii, ekumenizmu i pedagogiki. Czytelnicy mogą się dowiedzieć, jak kształtowała się ocena Marcina Lutra jako człowieka, teologa, reformatora na przestrzeni wieków i to zarówno w oczach rzymskokatolickich badaczy, publicystów, jak też w oczach spadkobierców reformacji. Autorzy nie tylko opisują wydarzenia ekumeniczne ostatnich dziesięcioleci z głęboką analizą teologiczną i społeczną. Wskazują na momenty przełomowe w dialogu ekumenicznym. Wyciągają wnioski i wskazują na kierunki dalszego rozwoju ruchu ekumenicznego.

„Ekumeniczna pedagogia papieża Franciszka. Ku nowemu odczytaniu Marcina Lutra i jego spuścizny” to pozycja, którą powinni się zainteresować i przeczytać nie tylko teolodzy i ekumeniści, ale również historycy, socjolodzy, świeccy i duchowni. Jest to praca naukowa, ale, co trzeba podkreślić, napisana językiem przystępnym dla każdego czytelnika. Mam nadzieję, że bardzo szybko zostanie przetłumaczona na język polski i wydana w naszym kraju. Dziękuję autorom za podjęcie trudu zakończonego sukcesem. Na razie połowicznym. Pełnym sukcesem będzie wydanie „Ekumenicznej pedagogii” również po polsku.

bp dr Marian Niemiec
Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej