Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Oddział Śląski

Polska Rada Ekumeniczna

Oddział Śląski

Instalacja nowego Administratora Diecezji Karkowsko – Częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP

Po śmierci długoletniego Ordynariusza Polskokatolickiej Diecezji Krakowsko – Częstochowskiej ś.p. Księdza Biskupa Jerzego Szotmillera (78), który zmarł w Częstochowie, dnia 31 lipca 2011 r., Rada Synodalna Kościoła Polskokatolickiego w RP mianowała Administratorem Diecezji Krakowsko – Częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP i obdarzyła godnością infułata, dotychczasowego wicedziekana Dekanatu Śląskiego ks. mgr. Antoniego Normana, proboszcza Parafii Polskokatolickiej w Bukownie kolo Olkusza. Po śmierci długoletniego Ordynariusza Polskokatolickiej Diecezji Krakowsko – Częstochowskiej ś.p. Księdza Biskupa Jerzego Szotmillera (78), który zmarł w Częstochowie, dnia 31 lipca 2011 r., Rada Synodalna Kościoła Polskokatolickiego w RP mianowała Administratorem Diecezji Krakowsko – Częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP i obdarzyła godnością infułata, dotychczasowego wicedziekana Dekanatu Śląskiego ks. mgr. Antoniego Normana, proboszcza Parafii Polskokatolickiej w Bukownie kolo Olkusza.