Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Dokument Luterańsko-Metodystyczny

 Deklaracja współpracy

Warszawa, kwiecień-maj 1994

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej i Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce, po wspólnej modlitwie i rozwadze, pragną osiągnąć pełniejszą społeczność w sprawach wiary i świadectwa. Wyrażają wolę zawiązania wspólnoty w służbie Słowa i sprawowania sakramentów. Po odbyciu szeregu rozmów w obrębie Komisji powołanej przez zwierzchności obu Kościołów stwierdzają co następuje:

Uznajemy, że wszędzie tam, gdzie zajdzie potrzeba, będziemy za obopólną zgodą zwierzchności Kościołów roztaczali wzajemną opiekę duszpasterską nad wyznawcami naszych Kościołów, nie oczekując od nich zmiany wyznania.

Treść tej deklaracji chcemy realizować w codziennym życiu, świadectwie wiary i w społeczności modlitwy. Kościoły nasze podejmować będą wysiłki i starania, mające na celu rozwój i pogłębienie bratniej współpracy we wszystkich dziedzinach życia kościelnego. Prosimy Boga w Trójcy Świętej jedynego o błogosławieństwo i Jemu powierzamy pieczę nad wspólnie podjętym dziełem budowania naszej wiary, nadziei i miłości.

Konferencja Doroczna Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego
Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego