Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Dwadzieścia lat deklaracji „Sakrament chrztu znakiem jedności”

23 stycznia 2020 Dwadzieścia lat deklaracji „Sakrament chrztu znakiem jedności”

(fot. Michał Karski)

 

– W moim przekonaniu deklaracja o wzajemnym uznawaniu chrztu to najważniejszy dokument, jaki udało się wypracować, podpisać i w wprowadzić w życie, w ekumenizmie w Polsce – powiedział prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec podczas centralnego nabożeństwa ekumenicznego tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Nabożeństwo miało miejsce 23 stycznia w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie. Właśnie w tym kościele 23 stycznia 2000 r. przedstawiciele sześciu Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Rzymskokatolickiego podpisali dokument „Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia”. Kościoły stwierdziły w niej, że „z radością uznają i potwierdzają swoją posługę poprzez chrzest” i „uroczyście uznają ważność chrztu świętego udzielonego przez duchownego tych Kościołów”. Dokument przedstawia teologiczne rozumienie chrztu, a także zawiera następującą deklarację ekumeniczną: „Chrzest w Chrystusie jest wezwaniem dla Kościołów, aby przezwyciężyły swoje podziały i w widzialny sposób zamanifestowały swoją wspólnotę”.

Tegoroczne centralne nabożeństwo ekumeniczne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan było okazją do świętowania 20. rocznicy podpisania tej deklaracji. Wzięli w nim udział przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościoła Rzymskokatolickiego. Obecni byli m.in. czterej biskupi, którzy dwadzieścia lat temu w imieniu swoich Kościołów podpisywali deklarację o chrzcie: M. Włodzimierz Jaworski (Kościół Starokatolicki Mariawitów), Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), Jan Szarek (Kościół Ewangelicko-Augsburski) i Zdzisław Tranda (Kościół Ewangelicko-Reformowany).

Zebranych przywitał prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. – W moim przekonaniu to najważniejszy dokument, jaki udało się wypracować, podpisać i w wprowadzić w życie, w ekumenizmie w Polsce – powiedział o deklaracji o chrzcie. Ubolewał też, że przez kolejnych dwadzieścia lat nie udało się wypracować dokumentu o podobnej randze, oraz wyraził radość z Biblii Ekumenicznej. – Chciałbym dziękować Panu Bogu za to, że dał kiedyś odwagę naszym poprzednikom, którzy doprowadzili do podpisania dokumentu, który wspominamy, i prosić, by dawał nam odwagę, żeby podejmować się równie wielkich wyzwań i byśmy mogli je realizować – mówił prezes PRE.

Kazanie wygłosił abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Swoje rozważanie skoncentrował wokół problemu podziałów i zjednoczenia. Przypominał podziały między chrześcijanami znane już w Nowym Testamencie i nawoływania apostołów do przezwyciężania sporów. Kaznodzieja zastanawiał się, co dzisiaj chrześcijanie mogą zrobić, słysząc pragnienie Jezusa „Aby byli jedno”. – Niewątpliwie nie może zabraknąć modlitwy nawiązującej do modlitwy Jezusa i z nią zjednoczonej. A poza modlitwą Chrystus prosi nas o nowe otwarcie; prosi, abyśmy nie zamykali się na dialog i na spotkanie, lecz byśmy dostrzegali wartościowe i pozytywne rzeczy głoszone również przez tych, którzy nie myślą tak jak my lub zajmują inne stanowiska – przekonywał katolicki hierarcha. Zachęcał też do pomagania sobie nawzajem. – We wszystkich wspólnotach są biegli teologowie: niech dyskutują, niech szukają prawdy teologicznej, ponieważ jest to ich obowiązek, ale my wędrujmy razem, modląc się za siebie nawzajem i spełniając uczynki miłosierdzia. I tak twórzmy wspólnotę w drodze. To się nazywa ekumenizm duchowy – podążanie drogą życia razem w naszej wierze. Dziękujmy Panu za nasz chrzest, dziękujmy za naszą komunię, i niech ta komunia obejmie wszystkich, razem – powiedział. Jako przykład zjednoczenia chrześcijan w Polsce przewodniczący Episkopatu przytoczył dokument „Sakrament chrztu znakiem jedności”. Jego zdaniem, mimo że nie wszystkie wyznania chrześcijańskie jednakowo rozumieją chrzest, to dzięki temu dokumentowi oczywistym faktem stało się to, że sakrament chrztu jest znakiem jedności.

Podczas nabożeństwa proboszcz miejscowej parafii luterańskiej ks. Piotr Gaś odczytał treść deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu. Głos zabrał też bp Jan Szarek, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej w latach 1993–2001. Przyniósł ze sobą pióro, którym została podpisana deklaracja w 2000 r. – Chciałbym to pióro przekazać mojemu następcy [na stanowisku] prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, jako zachętę do podpisywania dalszych dokumentów. Ale drodzy bracia, nie czekajcie dwadzieścia, trzydzieści i więcej lat – powiedział bp Szarek, przekazując pióro bp. Samcowi.

Michał Karski

 

Zobacz też:

 

Wideorelacja z nabożeństwa (Luteranie w Warszawie)

[zaczyna się od 14. minuty]

 

Fotorelacja z nabożeństwa (fot. Michał Karski)