Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie

Ewangelia Jana 17,21a (przekład ekumeniczny)

Ekumenizm to...

Ekumenizm to działalność na rzecz pojednania chrześcijan. Ekumenizm to dialog różnych wyznań oraz próba wzajemnego zrozumienia. Ekumenizm to postawa pełna tolerancji i szacunku wobec bliźnich oraz ich tradycji religijnych.

Polska Rada Ekumeniczna działa na rzecz rozpowszechniania ducha ekumenizmu, aby wszyscy byli jedno…

więcej informacji

Ekumeniczne programy telewizyjne i radiowe

 • Radio
  10.10.2015, godzina 7:40 | Polskie Radio pr. II
  Pięć minut nad Biblią (Kościół Starokatolicki Mariawitów)
 • Radio
  10.10.2015, godzina 21:50 | Polskie Radio pr. I
  Kościoły w Polsce i na świecie (Kościół Chrześcijan Baptystów)
 • Telewizja
  13.10.2015, godzina 6:05 | TVP 2
  Szwedzcy luteranie
Zobacz wszystkie

Nasze wartości