Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie,
a Ja w Tobie.                                
Ewangelia Jana 17,21a
                                                                                           (przekład ekumeniczny)

 
Ekumenizm to...

Ekumenizm to działalność na rzecz pojednania chrześcijan. Ekumenizm to dialog różnych wyznań oraz próba wzajemnego zrozumienia. Ekumenizm to postawa pełna tolerancji i szacunku wobec bliźnich oraz ich tradycji religijnych.

Polska Rada Ekumeniczna działa na rzecz rozpowszechniania ducha ekumenizmu, aby wszyscy byli jedno... czytaj więcej o Radzie


________________________

Radosnych, spokojnych, wypełnionych nową nadzieją
świąt Zmartwychwstania Pańskiego


życzy

Polska Rada Ekumeniczna

________________________

Aktualności

Spotkanie zarządu „Znaków Nadziei” z podopiecznymi fundacji
W Warszawie odbyło się spotkanie członków zarządu Fundacji „Znaki Nadziei” („Zeichen der Hoffnung”) z podopiecznymi fundacji – byłymi więźniami obozów koncentracyjnych. Jego organizatorem była Polska Rada Ekumeniczna. czytaj więcej

Małżeństwa mieszane są szansą
W Warszawie odbyła się dyskusja na temat projektu dokumentu ekumenicznego dotyczącego małżeństw mieszanych wyznaniowo. – W dokumencie tym nie interes Kościoła został wyakcentowany, ale interes człowieka – mówił ks. prof. Bogusław Milerski. czytaj więcej

O ekumenizmie w nowej „Jednocie”
Ukazała się pierwsza w tym roku „Jednota” – pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenii. Tematem przewodnim numeru jest ekumenizm. Czytelnicy znajdą teksty o ideowych, historycznych, strukturalnych i praktycznych wymiarach ruchu ekumenicznego. Ponadto w numerze m.in. tematyka żydowska i biblijna. czytaj więcej

zobacz więcej aktualności

 
Zapowiedzi wydarzeń

100. rocznica urodzin prezesa PRE
23 kwietnia przypada 100. rocznica urodzin bp. Jana Niewieczerzała, superintendenta Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce i prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej. Z tej okazji odbędą się w Warszawie spotkania wspomnieniowe. (23 i 28 kwietnia)
czytaj więcej

zobacz więcej zapowiedzi wydarzeń

 
 
  Ekumeniczne programy telewizyjne i radiowe

Radio
20 kwietnia, godz. 8:00
Polskie Radio pr. II
Wielkanoc (liturgia prawosławna)

Telewizja
21 kwietnia, godz. 7:50
TVP 2
Chrystus Zmartwychwstał (prawosławna liturgia paschalna) czytaj więcej

Radio
21 kwietnia, godz. 8:00
Polskie Radio pr. II
Msza św. – Poniedziałek Wielkanocny (Kościół Starokatolicki Mariawitów)

Telewizja
22 kwietnia, godz. 6:35
TVP 2
Wspominki radiowe czytaj więcej

Telewizja
23 kwietnia, godz. 6:05
TVP 2
Żydowskie święta – Purim czytaj więcej

Radio
26 kwietnia, godz. 7:40
Polskie Radio pr. II
Pięć minut nad Biblią (Kościół Chrześcijan Baptystów)

Radio
26 kwietnia, godz. 21:50
Polskie Radio pr. I
Kościoły w Polsce i na świecie (Kościół Chrześcijan Baptystów)

© Polska Rada Ekumeniczna; projekt i wykonanie: Wydawnictwo WARTO