Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie

Ewangelia Jana 17,21a (przekład ekumeniczny)

Ekumenizm to...

Ekumenizm to działalność na rzecz pojednania chrześcijan. Ekumenizm to dialog różnych wyznań oraz próba wzajemnego zrozumienia. Ekumenizm to postawa pełna tolerancji i szacunku wobec bliźnich oraz ich tradycji religijnych.

Polska Rada Ekumeniczna działa na rzecz rozpowszechniania ducha ekumenizmu, aby wszyscy byli jedno…

więcej informacji

Ekumeniczne programy telewizyjne i radiowe

 • Telewizja
  20.01.2017, godzina 12:35 | TVP 2
  Nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-reformowanym czytaj więcej
 • Radio
  21.01.2017, godzina 7:40 | Polskie Radio pr. II
  Pięć minut nad Biblią (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny)
 • Radio
  21.01.2017, godzina 16:15 | Polskie Radio pr. I
  Kościoły w Polsce i na świecie (Kościół Prawosławny)
Zobacz wszystkie

Nasze wartości