Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Sytuacja ekumeniczna w Korei

Korea ciągle przeżywa dramat podziału na Republikę Korei (Korea Południowa) oraz Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną (Korea Północna). Północna Korea oficjalnie propaguje politykę samowystarczalności, jednakże jest mocno uzależniona od pomocy Chin, Rosji, Korei Południowej oraz ONZ. Dla kontrastu, Korea Południowa, której gospodarka jest wolnorynkowa, jest jedenastym najlepiej rozwiniętym ekonomicznie krajem na świecie. Podział ten, jak również niewyobrażalna bieda ludności Korei Północnej jest ogromnym wyzwaniem nie tylko dla chrześcijan, lecz dla wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie.

Dzień 4 lipca 1972 r. był punktem zwrotnym w historii Półwyspu Koreańskiego – tego dnia wydano pierwszy wspólny komunikat wyrażający wolę zjednoczenia na trzech zasadach:
niezależności od obcych mocarstw,
poprzez zastosowanie środków pokojowych,
przy odsunięciu na bok różnic ideologicznych i systemowych.
Od tego czasu, co prawda z przerwami, między obydwoma koreańskimi państwami toczy się dialog.

Światowa Rada Kościołów oraz Kościół Rzymskokatolicki były również żywo zainteresowane w doprowadzeniu do pokoju i odprężenia w napiętych relacjach między obu państwami koreańskimi. W 1988 r. Generalne Zgromadzenie Narodowej Rady Kościołów w Korei ogłosiło „Deklarację Koreańskich Kościołów o Ponownym Zjednoczeniu Narodowym i Pokoju”, zaś Konferencja Biskupów Katolickich Korei zorganizowała Komitet Narodowego Pojednania. W wyniku tych wydarzeń w Korei Północnej założono kilka Kościołów (takich jak Chagchungdang Catholic Church oraz Chilkok Church), które prowadzą tam służbę.

W takiej sytuacji zdobywca pokojowej Nagrody Nobla Kim Dae-Jung (przyszły prezydent Korei Południowej), spotkał się z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-Il’em. W wyniku tego spotkania została podpisana Deklaracja Połączenia z dnia 15 lipca 2000 r. Wzmocniło to rząd Korei Południowej w jego tzw. słonecznej polityce względem Północy. Niestety, nie brak też napięć – jak choćby po przeprowadzeniu przez Koreę Północną pierwszego próbnego wybuchu bomby atomowej, co miało miejsce 9 października 2006 r.

Chrześcijanie z nadzieją czekają na dzień, w którym Bóg połączy rozdzielone części Korei. Wspólnota katolicka w Korei została założona w 1784 r. przez pierwszego ochrzczonego katolika w Korei, Lee Sung-Hun, który szerzył doktryny chrześcijańskie wśród rodaków.

Protestantyzm pojawił się w Korei w 1880 r. W 1919 r. koreańscy chrześcijanie współpracowali z wyznawcami innych religii, takich jak buddyzm i taoizm (i inne miejscowe religie), by w imię zachowania niezależności Korei oprzeć się potędze Japonii. W tym właśnie roku, a dokładnie w dniu 1 marca, po ogłoszeniu tzw. deklaracji niepodległości, wybuchły w Seulu antyjapońskie zamieszki. Ruch niepodległościowy został jednak krwawo stłumiony przez japońskie wojsko i policję.

Ruch ekumeniczny w Korei odwołuje się do zaleceń i ducha II Soboru Watykańskiego (1962-1965), ukazujących znaczenie starań wszystkich chrześcijan o jedność Kościoła, zwłaszcza zaś do Dekretu o ekumenizmie Unitatis redintegratio z 21 listopada 1964 r.

Kościołami uczestniczącymi w dialogu międzywyznaniowym w Korei są: Prawosławna Metropolia Korei, Konferencja Biskupów Katolickich Korei, Narodowa Rada Kościołów w Korei (i jej Kościoły członkowskie: Kościół Prezbiteriański, Metodystyczny, Anglikański, Ewangeliczny, Armia Zbawienia i Zbory Boże Pełnej Ewangelii) oraz Kościół Luterański.

Narodowa Rada Kościołów w Korei i koreański Kościół Rzymskokatolicki od 1970 r. wspólnie organizują nabożeństwa z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W 1977 r. protestanccy i katoliccy bibliści ukończyli wspólne tłumaczenie Biblii. Od tej pory, po raz pierwszy w dziejach, wszystkie Kościoły koreańskie mogą korzystać ze wspólnego przekładu Biblii.

Seminarium o Jedności Chrześcijan w Azji, które odbyło się w dniach 24-28 lipca 2006 r., było pamiętnym wydarzeniem w historii ekumenizmu w Korei. Było ono prowadzone przez kard. Waltera Kaspera, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan; zgromadziło razem przywódców ekumenicznych z krajów azjatyckich w celu dyskusji i dzielenia się opiniami oraz pomysłami na dalszy rozwój jedności chrześcijańskiej.

Dnia 23 lipca 2006 r. podczas 19. Światowej Konferencji Metodystycznej, odbywającej się w Seulu, Światowa Rada Metodystyczna przyłączyła się do grona sygnatariuszy Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu. W ten sposób metodyści stali się trzecim Kościołem, który podpisał jeden z najważniejszych tekstów ekumenicznych najnowszej historii. Wspólna Deklaracja o Usprawiedliwieniu, podpisana pierwotnie przez Kościół Rzymskokatolicki i Światową Federację Luterańską w 1999 r. w Augsburgu, uchodzi za kamień milowy na drodze do ściślejszej jedności chrześcijan. Dokument ten zawiera najważniejsze biblijne prawdy dotyczące właściwej relacji między Bogiem a człowiekiem, a fakt, że liczący około 70 mln wiernych na całym świecie Kościół Metodystyczny podpisał go właśnie w Korei ma swoją, jakże ważną dla tego regionu, wymowę.

Bazując na doświadczeniu i wzajemnym zaufaniu, zdobytym podczas wielu lat wspólnej aktywności, przywódcy protestantów i katolików w Korei wyruszyli 8 grudnia 2006 r. w niezwykle ważną podróż, podczas której odwiedzili Papieża Benedykta XVI w Watykanie, sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów w Genewie w Szwajcarii i patriarchę ekumenicznego w Istambule w Turcji. W Rzymie spotkali się również z przedstawicielami Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan, a w Genewie z członkami Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów. Podczas tych wizyt prezentowali ideę przygotowania materiałów na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2009 r. przez chrześcijan z Korei. Pomysł ten spotkał się z pozytywnym przyjęciem.

Wytypowani przedstawiciele koreańskich Kościołów (dwóch protestantów i trzech katolików) wybrali na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan tekst z Księgi Ezechiela (37,15-23). Zdaniem reprezentantów Kościołów koreańskich, fragment ten pozostaje w ścisłym związku z sytuacją na Półwyspie Koreańskim, na którym istnieje jedyne podzielone państwo na świecie.

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2009 r., chrześcijanie będą modlili się w intencji jedności i budowania pokoju. Inspiracją tych modlitw jest nadzieja, że wszyscy ludzie na ziemi staną się ludem Boga. Bóg będzie ich Bogiem, a ludzie dostąpią szczęścia, radości i dobrobytu. Wszelkie konflikty, walki i podziały zostaną usunięte, a jedność odbudowana. Chrześcijanie muszą modlić się cierpliwie, póki nie nadejdzie nowe niebo i nowa ziemia: Wtedy będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem (Ez 37,23).

Przygotował ks. Wawrzyniec Markowski
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny