Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Komisja Młodzieży

Polska Rada Ekumeniczna

Komisja Młodzieży

Zaproszenie na IV Krajową Studencko – Doktorancką Konferencję Naukową Teologów

Zaproszenie na IV Krajową Studencko – Doktorancką Konferencję Naukową Teologów

Konferencja ma na celu prezentację wyników badań prowadzonych przez studentów, doktorantów i młodych teologów w obszarze teologii, religioznawstwa oraz nauk społecznych. Organizatorzy, wychodząc naprzeciw szerokim zainteresowaniom studentów, zamiast narzucania tematyki konferencji, wybrali cytat z Pisma Św., który może być dla prelegentów inspiracją: „A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście dzięki mocy Ducha świętego obfitowali się w nadzieję.” (Rz. 15, 13 – Przekład Ekumeniczny).

Zasady uczestnictwa

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy wszystkich studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorantów. Czas wygłaszania referatów nie powinien przekroczyć 15 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, które zostaną zaprezentowane w czasie konferencji. Zgłoszenia z wypełnionym formularzem należy wysyłać na adres mailowy: konferencjateologiczna@gmail.com do dnia 7 kwietnia 2019 roku. Do 1 maja 2019 roku na stronie internetowej EWST podana zostanie lista przyjętych referatów. Także 1 maja 2019 roku ogłoszony zostanie szczegółowy program wystąpień.

Spotkanie komitetu zaplanowane jest na 26 kwietnia. Wtedy też dokonamy wyboru referatów i ustalimy szczegółowy plan konferencji, skład paneli, moderatorów, itd.

Udział czynny i bierny w konferencji wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty na pokrycie kosztów organizacyjnych w kwocie 40 zł. od osoby. W tej cenie będzie: obiad, materiały konferencyjne oraz certyfikat uczestnictwa. Szczegóły płatności będą podane wraz z komunikatem o liście osób, których referaty zostały przyjęte do wygłoszenia. Opłaty powinny zostać uregulowane do 15 maja 2019 roku.

Program Konferencji

Piątek 07.06.2019
godz. 18:00 – Nabożeństwo ekumeniczne
godz. 19:00 – Spotkanie integracyjne

Sobota 08.06.2019
godz. 9:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników
godz. 10:00 – 10:20 – Inauguracja konferencji
godz. 10:20 – 11:00 – Panel referatów
godz. 11:00 – 12:15 – Panel referatów
godz. 12:15 – 13:30 – Przerwa obiadowa
godz. 13:30 – 14:45 – Panel referatów
godz. 14:45 – 15:00 – Przerwa kawowa
godz. 15:00 – 16:15 – Panel referatów
godz. 16:15 – 16:30 – Podsumowanie

Zapraszamy na nabożeństwo ekumeniczne oraz spotkanie integracyjne (miejsce i forma spotkania zostaną określone wkrótce), które odbędzie się wieczorem 7 czerwca.

Komitet Organizacyjny

Opiekunowie naukowi – dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT i Joel Burnell, PhD
Sekretarz Konferencji – mgr Karolina Szymczyk, EWST
Samorząd Studentów Doktorantów ChAT – mgr Mateusz Jelinek
Samorząd Studentów WT ChAT – Bartosz Ciemniak
Samorząd Studentów EWST Wrocław – Daniel Środkowski
Koło Naukowe EWST – Radosław Strzelewicz
Komisja młodzieżowa Polskiej Rady Ekumenicznej – ks. mgr Michał Koktysz
Pomysłodawcy – dr Artur Jemielita, mgr Anna Zemann, mgr Filip Lipiński