Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Komisja Młodzieży

Polska Rada Ekumeniczna

Komisja Młodzieży

Młodzieżowy Ogólnopolski Zjazd Liderów Chrześcijańskich – relacja

Młodzieżowy Ogólnopolski Zjazd Liderów Chrześcijańskich – relacja

Uczestnicy Zjazdu (fot. Michał Karski)

 

W Warszawie odbył się Młodzieżowy Ogólnopolski Zjazd Liderów Chrześcijańskich. Młodzi ludzie z różnych Kościołów poznawali bliżej specyfikę poszczególnych wyznań oraz dyskutowali na temat pracy młodzieżowej w Kościołach.

Zjazd miał miejsce od 20 do 22 kwietnia w Warszawie i został zorganizowany przez Komisję Młodzieżową Polskiej Rady Ekumenicznej. Wzięło w nim udział ok. 20 osób zaangażowanych w pracę młodzieżową w Kościołach Ewangelicko-Augsburskim, Ewangelicko-Metodystycznym, Starokatolickim Mariawitów i Prawosławnym.

Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Grzegorz Giemza pytał uczestników o to, jak wygląda działalność młodzieżowa w ich Kościołach i parafiach. Częstym doświadczeniem młodych liderów pochodzących z Kościołów zrzeszonych w PRE jest diasporalność i niewielka liczebność grup młodzieżowych. Zdarzają się wprawdzie miejsca, gdzie liczą one kilkadziesiąt osób, ale bardzo często młodych ludzi jest w parafii zaledwie kilkoro. W trakcie dyskusji Aleksandra Honczar, członkini Komisji Młodzieżowej PRE z ramienia Kościoła Prawosławnego, zwróciła uwagę, że doświadczenia i problemy pracy młodzieżowej w różnych Kościołach są bardzo podobne.

Ks. Tomasz Pieczko z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego poprowadził seminarium na temat „Poznanie Boga, poznanie siebie i zaangażowanie społeczne”. Zaproponował uczestnikom refleksję nad mocnymi i słabymi stronami liderów oraz szansami i zagrożeniami, jakie płyną z otoczenia. Uczestnicy do mocnych stron liderów zaliczyli m.in. łatwość nawiązywania kontaktów, autorytet, wzbudzanie zaufania, zaś do słabych lenistwo, autorytarność, brak asertywności, wypalenie. Jako szanse oferowane przez otoczenie wymienili m.in. poparcie władz, wsparcie bliskich, zaś wśród zagrożeń konkurencyjność innych wydarzeń, obojętność.

Marek Bożek z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego opowiadał o swojej pasji chodzenia po górach. Podczas tych wędrówek nagrywa krótkie filmiki, czasem dzieli się w nich swoimi przemyśleniami na temat wiary. Uczestników Zjazdu przekonywał do wykorzystywania swoich pasji w pracy młodzieżowej.

Ks. Mateusz M. Szymkiewicz z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów mówił o liturgii i duchowości mariawickiej. Zaprezentował zebranym poszczególne części mszy mariawickiej, wskazywał na wspólne elementy liturgiczne wszystkich wyznań chrześcijańskich.

Ks. Doroteusz Sawicki z Kościoła Prawosławnego opowiadał o znaczeniu ikon. – Ikona musi być jak komiks – dosłowna, jasna prawda. Ikona musi od razu coś powiedzieć – tłumaczył. Prezentację na temat „Metody bycia chrześcijaninem” przedstawił Damian Szczepańczyk z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, zaś Katarzyna Kiklewicz poprowadziła warsztaty gospel.

W programie Zjazdu znalazły się również koncert chórów, gra miejska, a w niedzielę nabożeństwo w parafii prawosławnej na warszawskiej Pradze.

Michał Karski

 

Zobacz: fotorelacja ze zjazdu