Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Komisja Młodzieży

Polska Rada Ekumeniczna

Komisja Młodzieży

Gra miejska „noc kościołów protestanckich” – relacja

Gra miejska „noc kościołów protestanckich” – relacja

W grze wzięły udział parafie:

Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie

Parafia Ewangelicko-Metodystyczna w Warszawie

I Zbór Chrześcijan Baptystów Warszawie

Uczestnicy (w liczbie ok. 40 osób) odwiedzali wymienione zbory i wykonywały zadania związane z miejscem, w którym się znaleźli. Zadania miały na celu przedstawić kościoły i działalność parafii. Rodzice, dzieci i młodzież mieli okazję dowiedzieć się jak współcześnie różne wyznania protestanckie realizują dzieło reformy Kościoła. Karty z odpowiedziami uczestnicy muszą wysłać do końca października. Za najlepiej wykonane zadania będą przyznane nagrody.

Relacja: Sebastian Madejski

Fot.: Damian Szczepańczyk i uczestnicy gry