Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Komisja Młodzieży

Polska Rada Ekumeniczna

Komisja Młodzieży

Drugie Międzywyznaniowe Spotkanie Młodzieży

Drugie Międzywyznaniowe Spotkanie Młodzieży

Po krótkim wstępie przygotowanym przez reprezentanta organizatorów – Michała Koktysza, udaliśmy się w historyczną podróż szlakiem prawosławnych świętych oraz wydarzeń z 1947 roku – tragicznej w skutkach dla polskiego prawosławia Akcji „Wisła”. W tę fascynującą, pełną ciekawych informacji oraz przemyśleń przestrzeń zabrał nas ks. Marcin Gościk – absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wieloletni opiekun Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej oraz Redakcji Kwartalnika „Istocznik”. Współorganizator pieszych pielgrzymek do Chełma, Kostomłot, Jabłecznej i na Świętą Górę Grabarkę. Członek zespołu redakcyjnego książki „Dwie Godziny. Wspomnienia ofiar Akcji Wisła”. Na co dzień niosący posługę w parafii śww. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej. W wydarzeniu udział wzięło prawie trzydzieści osób różnych wyznań. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji oraz zadawała pytania. Spotkanie niewątpliwie wzbudziło refleksje nie tylko dotyczące przeszłości, ale także pozwoliło odpowiedzieć na wiele rodzących się pytań o teraźniejszość i przyszłość. Na zakończenie wszystkim obecnym rozdane zostało specjalne wydanie kwartalnika „Istocznik” poświęcone Akcji „Wisła”. Po spotkaniu miała miejsce część integracyjna przy herbacie i ciastkach, podczas której uczestnicy mieli okazję wymienić się przemyśleniami oraz podyskutować na wysunięte przez prelegenta pytania. Wydarzeniu towarzyszyła również możliwość obejrzenia wystawy p.t. „Akcja „Wisła” i jej skutki dla Kościoła prawosławnego” autorstwa dr Grzegorza Kuprianowicza.

Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować prelegentowi – ks. Marcinowi Gościkowi za przekazaną wiedzę, a także wszystkim uczestnikom spotkania za poświęcony czas. Spotkanie nie miałoby miejsca, gdyby nie wsparcie ze strony Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i prof. Jakuba Slawika, prodziekana uczelni, który zgodził się na udostępnienie nam sali.