Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Kalendarz wydarzeń

2019

Sierpień

sobota, 31 sierpnia sobota, 31 sierpnia

Polsko-niemieckie nabożeństwo ekumeniczne

Kościół ewangelicko-augsburski św. Trójcy w Warszawie

Upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej

Wrzesień

niedziela, 1 września - piątek, 6 września niedziela, 1 września - piątek, 6 września

Międzynarodowe seminarium „Transformacja konfliktu i międzyreligijna praca na rzecz pokoju”

Düsseldorf
ekumenia.pl/aktualnosc/miedzyreligijne-seminarium-o-rozwiazywaniu-konfliktow/
środa, 18 września środa, 18 września

Konsultacja regionalna w Krakowie

godzina: 10:00
Kraków, ul. Grodzka 62

Konsultacja projektu „Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji – Gościnny Kościół”.

środa, 18 września

Posiedzenie Komisji Mediów Polskiej Rady Ekumenicznej

godzina: 11:30
czwartek, 19 września czwartek, 19 września

Posiedzenie Zarządu Polskiej Rady Ekumenicznej

godzina: 10:00
Warszawa

Październik

środa, 2 października - czwartek, 3 października środa, 2 października - czwartek, 3 października

Konsultacje diakonijne

piątek, 4 października piątek, 4 października

Warsztaty „Tworzenie koncepcji ochrony klimatu dla Kościołów w Polsce”

godzina: 11:00
Warszawa
ekumenia.pl/aktualnosc/jak-koscioly-moga-chronic-klimat/
środa, 9 października środa, 9 października

Posiedzenie prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej

godzina: 10:00
Warszawa, siedziba PRE
środa, 9 października

Spotkanie Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej

godzina: 16:00
Warszawa, siedziba KEP
ekumenia.pl/komisje/komisja-ds-dialogu-kep-pre/

Listopad

wtorek, 26 listopada - środa, 27 listopada wtorek, 26 listopada - środa, 27 listopada

Spotkanie Komisji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech

Warszawa
ekumenia.pl/komisje/komisja-kontaktow-pre-ekd/

2020

Luty

poniedziałek, 10 lutego - środa, 12 lutego poniedziałek, 10 lutego - środa, 12 lutego

Spotkanie Grupy Roboczej projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”

Warszawa

Marzec

wtorek, 31 marca - środa, 1 kwietnia wtorek, 31 marca - środa, 1 kwietnia

Spotkanie Komisji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech

Bielefeld
ekumenia.pl/komisje/komisja-kontaktow-pre-ekd/

Październik

wtorek, 27 października - czwartek, 29 października wtorek, 27 października - czwartek, 29 października

Konferencja projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”

Polska