Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Oddział Śląski

Polska Rada Ekumeniczna

Oddział Śląski

Kościół Starokatolicki Mariawitów

Kościół Starokatolicki Mariawitów wyodrębnił się z Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce w 1906 r. Swoją nazwę wywodzi od łacińskich słów „Mariae vita”, które oznaczają „życie Maryi”. Kościół Starokatolicki Mariawitów opiera się na starych katolickich zasadach wiary i moralności. Te zasady zawarte są w kanonicznych księgach Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, jak i we wczesnej tradycji Kościoła powszechnego, a także były ustalone na pierwszych siedmiu soborach ekumenicznych.

Kościół Starokatolicki Mariawitów jest również oparty na objawieniu Bożego Miłosierdzia otrzymanym przez Założycielkę mariawityzmu, Błogosławioną Matkę Marię Franciszkę Kozłowską (pierwsze objawienie miało miejsce 2 sierpnia 1893 r.). Pokazuje ono, że ratunek dla ginącego w grzechach świata jest w Chrystusie utajonym w Przenajświętszym Sakramencie. Celem Kościoła Starokatolickiego Mariawitów jest propagowanie kultu Jezusa Chrystusa ukrytego w Przenajświętszym Sakramencie i wskazywanie konieczności wzywania nieustającej pomocy Najświętszej Matki.

Kościół Starokatolicki Mariawitów sukcesję apostolską otrzymał od Kościoła Starokatolickiego Holandii.

Kościół Starokatolicki Mariawitów uznaje siedem sakramentów świętych, mianowicie: chrzest, pokuta, święta eucharystia, bierzmowanie, kapłaństwo, małżeństwo i namaszczenie chorych. W Kościele Starokatolickim Mariawitów nie istnieje obowiązkowy celibat duchowieństwa. Kościół Starokatolicki Mariawitów jest członkiem organizacji dążących do pojednania i zjednoczenia wyznań chrześcijańskich – Polskiej Rady Ekumenicznej, Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich. Utrzymuje też przyjazne stosunki z Kościołami Unii Utrechckiej. Kościół Starokatolicki Mariawitów czynnie uczestniczy w pracach tych gremiów, modli się, aby Bóg błogosławił i wspierał wszelkie działania na rzecz jedności w Chrystusie. Obecnie Kościół Starokatolicki Mariawitów liczy 25.000 wyznawców w Polsce i 5.000 wyznawców we Francji. Duchowieństwo składa się z biskupów (4), księży (28), diakonów i subdiakonów.