Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Oddział Śląski

Polska Rada Ekumeniczna

Oddział Śląski

Kościół Chrześcijan Baptystów

Kościół Baptystyczny należy do rodziny Kościołów protestanckich. Powstał na przełomie XVI i XVII stulecia w Anglii na fali reform dążących do przywrócenia nowotestamentowego kształtu życia chrześcijańskiego. W centrum orędzia i praktyki baptystycznej znajduje się naśladowanie Jezusa Chrystusa, w którym człowiek spotyka Boga i nowe, pełne autentyzmu życie. Akt zawierzenia Chrystusowi powinien być świadomy i dobrowolny, czego wyrazem jest chrzest udzielany przez baptystów (gr. baptidzo – chrzcić) tylko osobom, które chrześcijaństwo traktują jako styl życia. Baptyści proponują proste formy religijności i kładą nacisk na praktykowanie wiary w codzienności. Nie tworzą rozbudowanych struktur kościelnych. Ośrodkiem życia religijnego jest lokalny zbór (gmina) rozumiany jako bliska braterska wspólnota, karmienie się Chrystusem przez słowo Boże, modlitwę, eucharystię i śpiew; mająca być środowiskiem wszechstronnego rozwoju chrześcijanina. Tradycyjnie baptyzm przejęty jest sprawą szerzenia wiary w życiu społecznym, przy zachowaniu zasady instytucjonalnego rozdziału Kościoła i państwa, by nikt nie był przymuszony do wyboru chrześcijaństwa wbrew swej woli. Stąd baptyści mają duże zasługi w zmaganiach o demokrację i ideę państwa jako dobra wspólnego oraz w zabiegach o zniesienie dyskryminacji religijnej, rasowej i płciowej.

Globalna wspólnota baptystyczna skupia współcześnie 46 mln ochrzczonych na wyznanie wiary wyznawców. Baptyści prowadzą dialog ekumeniczny z głównymi wyznaniami chrześcijańskimi. Pierwsze zbiory na ziemiach polskich powstały ok. 150 lat temu. Obecnie Kościół polski liczy ok. 4300 dorosłych członków, a ogółem (wraz z dziećmi i sympatykami) ok. 8000 członków. Jego sytuację prawną reguluje uchwalona w 1995 r. ustawa o stosunku państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.