Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie

Ewangelia Jana 17,21a (przekład ekumeniczny)

Ekumenizm to...

Ekumenizm to działalność na rzecz pojednania chrześcijan. Ekumenizm to dialog różnych wyznań oraz próba wzajemnego zrozumienia. Ekumenizm to postawa pełna tolerancji i szacunku wobec bliźnich oraz ich tradycji religijnych.

Polska Rada Ekumeniczna działa na rzecz rozpowszechniania ducha ekumenizmu, aby wszyscy byli jedno…

więcej informacji

Ekumeniczne programy telewizyjne i radiowe

 • Telewizja
  28.05.2023, godzina 8:00 | TVP Kultura | TVP Białystok
  Nabożeństwo (Kościół Ewangelicko-Augsburski) czytaj więcej
 • Radio
  28.05.2023, godzina 8:00 | Polskie Radio pr. II
  Nabożeństwo – Święto Zesłania Ducha św. (Kościół Ewangelicko-Reformowany)
 • Radio
  29.05.2023, godzina do ustalenia | Polskie Radio pr. II
  Msza św. – 2. dzień Zesłania Ducha św. (Kościół Starokatolicki Mariawitów)
Zobacz wszystkie

Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej

 • Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
 • Kościół Polskokatolicki w RP
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

Nasze wartości