Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Oddział Łódzki

Polska Rada Ekumeniczna

Oddział Łódzki

Oddział i Kościoły

Podczas Walnego Zgromadzenia Oddziału łódzkiego wybrany został Zarząd Oddziału w składzie: