Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Oddział Łódzki

Polska Rada Ekumeniczna

Oddział Łódzki

Oddział i Kościoły

Podczas Walnego Zgromadzenia Oddziału łódzkiego wybrany został Zarząd Oddziału w składzie:

  1. Ks. Semko Koroza (KER) – przewodniczący
  2. Pastor Leszek Wakuła (KChB) – wiceprzewodniczący
  3. Ks. Stanisław Bankiewicz (SKM) – skarbnik
  4. Ks. Michał Makula (KEA) – sekretarz