Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Młodzież w Kościele Starokatolickim Mariawitów w RP

Przyszłością każdego Kościoła jest młodzież i nikomu o tym nie trzeba przypominać. Dlatego każdy Kościół próbuje wszelkimi sposobami zapewnić swoim „młodym owieczkom” jak najlepszą opiekę duszpasterską i na trwale związać je ze sobą. Kościół Starokatolicki Mariawitów stara się odpowiadać na potrzeby swojej młodzieży i wychodzić im naprzeciw.

Problemem dla każdego Kościoła mniejszościowego jest sprawa tożsamości wyznaniowej. Młodzi ludzie często wstydzą się przyznać do jakiego Kościoła przynależą i dlatego z tą myślą w Kościele naszym organizowane są ogólnopolskie spotkania młodzieżowe, na których młodzież z różnych parafii mariawickich może się spotkać, zapoznać, porozmawiać o swoich problemach. Każde takie spotkanie rozpoczyna się wspólnym nabożeństwem, po którym często ma miejsce prelekcja lub dyskusja na tematy religijne. Często młodzież porusza tematy, z którymi mają problem w życiu codziennym, a niekoniecznie zawsze mają z kim o tym porozmawiać. Po tej części jest czas na zabawę, wspólne rozmowy, nawiązywanie nowych znajomości. Spotkania takie odbywają się co 2-3 miesiące, zawsze w innej parafii.

Kościół Starokatolicki Mariawitów organizuje także Ogólnopolski Zjazd Maturzystów. Co roku w kwietniu, przed egzaminem dojrzałości do naszej Katedry w Płocku zjeżdżają się maturzyści z całej Polski, aby w tym szczególnym miejscu dla każdego mariawity pomodlić się o Boże błogosławieństwo na czas egzaminów maturalnych. Każdy taki zjazd rozpoczyna się Mszą Św., w czasie której swoje specjalne słowo kieruje do nich Biskup Naczelny. Po nabożeństwie młodzież spotyka się z Biskupem Naczelnym i kapłanami, aby porozmawiać o swoich planach na przyszłość i problemach, jakie mogą ich spotkać na drodze dorosłego życia.

Kościół Starokatolicki Mariawitów nie zapomina również o wypoczynku dla młodzieży. Kierując się chęcią stworzenia dzieciom i młodzieży z różnych parafii mariawickich wspólnego wypoczynku pod opieką kapłana, od 1973 r. organizuje w czasie wakacji obozy i kolonie. W pierwszych latach obozy dla młodzieży odbywały się w naszej parafii w Filipowie lub w innych atrakcyjnych miejscowościach na Mazurach. Od 1998 r. rokrocznie organizowane są kolonie nad morzem w Międzywodziu na wyspie Wolin. Uczestnikami są dzieci i młodzież w różnym wieku. Kolonie trwają trzy tygodnie. W programie letniego wypoczynku są nie tylko gry i zabawy sportowe, wycieczki, kąpiele morskie i słoneczne, spływy kajakowe, które rozwijają ciało, ale również zajęcia rozwijające ducha. Codziennie w czasie kolonii dzień rozpoczyna się Mszą Św., a kończy modlitwą wieczorną i wspólnymi śpiewami piosenek religijnych. W programie obozu są również wszelkiego rodzaju zajęcia o tematyce religijnej, jak również rozmowy dotyczące historii naszego Kościoła oraz problemów młodych ludzi.

Kolonie organizowane przez Kościół dobrze służą integracji dzieci i młodzieży z różnych parafii, pogłębiają ich wiedzę religijną, kształtują tożsamość wyznaniową, chronią przed negatywnym oddziaływaniem marginalnego środowiska.

Kościół pamięta również o dzieciach i młodzieży z najuboższych rodzin mariawickich. Z myślą o nich organizowane są od 2004 r. kolonie charytatywne w Płocku przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości. Kolonie trwają dwa tygodnie i są całkowicie finansowane ze środków Kościoła. Uczestników kolonii delegują proboszczowie danej parafii, ponieważ to oni znają najlepiej sytuacje swoich parafian i wiedzą, których dzieci i młodzieży nie stać na wyjazd na wakacje. W czasie kolonii uczestnicy nie tylko poznają miasto i okolice Płocka, ale również zgłębiają wiedzę na temat swojego Kościoła. Poprzez różnego rodzaju gry i zabawy dzieci poznają swój Kościół.

Kościół Mariawicki organizuje także wypoczynek dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w Zakopanem.

Młodzież mariawicka spotyka się również na comiesięcznych Adoracjach Przenajświętszego Sakramentu. Co miesiąc w innej parafii młodzi mariawici wspólnie wypełniają mariawicki obowiązek Adoracji Przenajświętszego Sakramentu. Sami prowadzą to nabożeństwo, odmawiają modlitwy i śpiewają pieśni, które poznali na koloniach. Po każdym nabożeństwie spotykają się na mały posiłek i prelekcję, którą starają się przygotować sami. Dzięki temu poznają teologię mariawicką i związują się z Kościołem, a przede wszystkim zacieśniają swoją więź z Bogiem.

W naszych parafiach młodzież spotyka się przeważnie raz w miesiącu ze swoim proboszczem, aby w luźnej atmosferze porozmawiać na nurtujące ją tematy, nie tylko religijne. Ponadto w parafiach organizowane są wycieczki w celu poznania swojego Kościoła. W czasie Wielkiego Postu w wielu parafiach organizowane są rekolekcje dla młodzieży. Parafie organizują zbiórki darów dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin oraz dla dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych. Np. młodzież z parafii w Cegłowie włącza się już od wielu lat w akcję „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, a młodzież ze Strykowa bierze udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dodatkowo młodzież na terenie swoich parafii pomaga osobom starszym i schorowanym. Udziela się również w parafialnych chórach i orkiestrach. W niektórych parafiach młodzież należy do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Młodzi ludzie w parafiach integrują się także poprzez przygotowywanie szopki bożonarodzeniowej czy dekoracji Grobu Pańskiego.

Młodzież naszego Kościoła założyła własne forum w internetowym serwisie społecznościowym Nasza-klasa (NK) pod nazwą „Spotkania Mariawickie”.