Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Struktura

Struktura Bractwa Młodzieży Prawosławnej (BMP) składa się z trzech poziomów:

1. Poziomu centralnego (9-osobowy zarząd centralny z siedzibą w Białymstoku)
2. Poziomu diecezjalnego – zarząd w każdej z sześciu diecezji:
warszawsko-bielskiej z siedzibą w Hajnówce
białostocko-gdańskiej z siedzibą w Białymstoku
lubelsko-chełmskiej z siedzibą w Lublinie
wrocławsko-szczecińskiej z siedzibą we Wrocławiu
łódzko-poznańskiej z siedzibą w Krakowie
przemysko-nowosądeckiej z siedzibą w Przemyślu
3. Poziomu parafialnego przy każdej parafii, gdzie jest większa liczba młodzieży.

Istnieje kilka bractw nie podlegających wyżej wymienionemu podziałowi. Zalicza się do nich takie bractwa, jak studenckie czy tematyczne.

Pracownicy

W bractwie działają pasjonaci, osoby żywo związane z działalnością Cerkwi w formie wolontariatu. Jedynym pracownikiem jest zatrudniana na okres czterech miesięcy (od maja do października) sekretarka do biura zarządu centralnego w celu zapisywania dzieci i młodzieży na obozy wakacyjne organizowane w Polsce i zagranicą.

Z racji, że BMP podlega bezpośrednio Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu, nie ma obowiązku prowadzenia księgowości jak firmy czy fundacje, choć ma swój odrębny NIP i jest swego rodzaju osobą prawną. Istnieje funkcja skarbnika, odpowiedzialnego za dyscyplinę finansową organizacji i całą sprawozdawczość, lecz też na zasadzie wolontariatu.

Ośrodki

BMP korzysta z usług wielu ośrodków prywatnych jak i należących do Bractwa. Wszystkie są otwarte dla wszystkich wyznań. Nie prowadzimy zamkniętych ośrodków na inne konfesje, a najlepszym przykładem są międzynarodowe i ekumeniczne konferencje, szkolenia czy obozy.

Lista miejsc, z których korzysta BMP:

Linki

KALENDARIUM BRACTWA MŁODZIEŻY PRAWOSŁAWNEJ W POLSCE NA 2011 R.