Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Komisja Młodzieży

Polska Rada Ekumeniczna

Komisja Młodzieży

V Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Teologów 2020

V Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Teologów 2020

Samorząd Studencki Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej (EWST), organizacje studenckie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) oraz komisja młodzieżowa Polskiej Rady Ekumenicznej zapraszają na V Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową Teologów.

Konferencja odbędzie się 30 maja 2020 roku (sobota) w siedzibie ChAT przy ul. Władysława Broniewskiego 48 w Warszawie. Dzień wcześniej – 29 maja 2020 roku (piątek) w godzinach wieczornych planowane jest spotkanie integracyjne – o szczegółach poinformujemy wkrótce.

Konferencja ma na celu prezentację wyników badań prowadzonych przez studentów, doktorantów i młodych teologów w obszarze teologii, religioznawstwa oraz nauk społecznych. Organizatorzy, wychodząc naprzeciw szerokim zainteresowaniom studentów, zamiast narzucania tematyki konferencji, wybrali cytat z Pisma św., który może inspirować prelegentów: „To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych” (Łk 16,15).

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy wszystkich studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorantów, a także młodych pracowników nauki. Zgłoszenia z wypełnionym formularzem należy wysyłać na adres mailowy: konferencjateologiczna@gmail.com do dnia 31 marca 2020 r. Udział czynny i bierny w konferencji wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty na pokrycie kosztów organizacyjnych w kwocie 50 zł od osoby.

➡ Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj

Organizatorzy: Samorząd Studentów EWST, Samorząd Studentów ChAT, Samorząd Studentów Wydziału Nauk Społecznych ChAT, Samorząd Studentów Doktorantów ChAT, komisja młodzieżowa Polskiej Rady Ekumenicznej, Koło Teologów Ewangelickich (KTE).

Opiekunowie naukowi: dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT, i dr Joel Burnell, PhD.

Sekretarz konferencji: dr Artur Jemielita