Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Gościnny Kościół

Polska Rada Ekumeniczna

Gościnny Kościół

Szkolenie multiplikatorów

W ciągu dwóch lat trwania projektu proponujemy przygotowanie w każdym z Kościołów członkowskich czterech osób jako multiplikatorów zaangażowania na rzecz uchodźców. Osoby te, obok spotykania się na konsultacjach ogólnopolskich, wezmą udział w specjalnie przygotowanym szkoleniu w zakresie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych oraz kompetencji międzykulturowych i międzyreligijnych. Część związana z umiejętnościami interpersonalnymi będzie prowadzona według standardów Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce, które korespondują z amerykańskimi oraz niemieckimi standardami kształcenia w duszpasterstwie klinicznym (po zakończeniu uczestnicy otrzymają certyfikat). Pierwsza edycja szkolenia dla dwóch osób z każdego Kościoła członkowskiego Polskiej Rady Ekumenicznej trwa od lutego do października 2018 r.

Szkolenie składa się z dziewięciu dwudniowych zjazdów (piątek i sobota). Zajęcia odbywają w Warszawie. Multiplikatorami mogą zostać zarówno duchowni, pracownicy świeccy lub wolontariusze. Mogą to być osoby już zaangażowane w pomoc migrantom i uchodźcom lub osoby mające dopiero taki zamiar. Uczestnicy są zobowiązani w trakcie szkolenia do zaangażowania w rozmowy z uchodźcami lub migrantami. Jeśli nie są zaangażowani zawodowo w jakąkolwiek pomoc migrantom, to muszą poświęcić dodatkowy czas na takie rozmowy w swoim miejscu zamieszkania. Biuro PRE pomoże w zorganizowaniu takiej możliwości.

Do udziału w szkoleniu delegują Kościoły członkowskie PRE.

 

Terminy zjazdów pierwszej edycji szkolenia (2018):

23–24 lutego
27–28 kwietnia
11–12 maja
25–26 maja
8–9 czerwca
22–23 czerwca
31 sierpnia – 1 września
14–15 września
12–13 października

Terminy zjazdów drugiej edycji szkolenia (2018/2019):

23–24 listopada
4–5 stycznia
22–23 lutego
8–9 marca
29–30 marca
12–13 kwietnia
24–25 maja
31 maja – 1 czerwca
28–29 czerwca

Kalendarz wydarzeń