Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Gościnny Kościół

Polska Rada Ekumeniczna

Gościnny Kościół

Konsultacje

Konsultacje ogólnopolskie

Zaplanowano trzy konsultacje dla osób zainteresowanych pomocą migrantom i uchodźcom. Projekt rozpoczął się konsultacją diakonijną Polskiej Rady Ekumenicznej w Łodzi (15–16 listopada 2017 r.) współorganizowaną przez Komisję diakonijną PRE. Kolejne otwarte konsultacje odbędą się jesienią 2018 i 2019 r.

Konsultacje regionalne

W porozumieniu z oddziałami Polskiej Rady Ekumenicznej zaplanowano jednodniowe konsultacje w regionach, także dla osób zainteresowanych i zaangażowanych w pomoc migrantom i uchodźcom. Do udziału zostaną zaproszone również lokalne struktury zajmujące się tą problematyką.

Spotkania informacyjne w Kościołach

Projekt może zostać przedstawiony w ramach konferencji, zjazdów i innych dużych wydarzeń w Kościołach członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. Osoby zaangażowane w projekt mogą przygotować stoisko informacyjne oraz seminaria powiązane z tematyką projektu.

Kalendarz wydarzeń