Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Zjazd Gnieźnieński 2016

2 marca 2016

zjazd gnieznienski 2016Pod hasłem „Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa” odbędzie się X Zjazd Gnieźnieński – czas dyskusji, warsztatów, modlitw i wydarzeń artystycznych. Impreza jest organizowana przez Fundację św. Wojciecha Adalberta przy współudziale m.in. Polskiej Rady Ekumenicznej.

Tegoroczny Zjazd Gnieźnieński odbędzie się od 11 do 13 marca. Będzie to czas wykładów, dyskusji i warsztatów m.in. na temat chrztu, wiary, małżeństwa, kultury, pojednania, dialogu, współczesnych wyzwań społecznych i gospodarczych. Wśród prelegentów znalazło się wiele osób z kręgów kościelnych, naukowych, kulturalnych czy biznesowych. Są wśród nich przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: abp Jeremiasz, bp Marcin Hintz i ks. Ireneusz Lukas.

W Komitecie Honorowym imprezy znalazł się prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego. W Komitecie Organizacyjnym i Komisji Programowej zasiada zaś dyrektor PRE ks. Ireneusz Lukas. W ramach Zjazdu działa również Komisja Ekumeniczna oraz kapelani imprezy reprezentujący trzy tradycje chrześcijańskie: katolicyzm, prawosławie i protestantyzm.

Więcej informacji o tegorocznym Zjeździe Gnieźnieńskim tutaj