Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Obrady Komitetu Naczelnego CEC

15 października 2008

W Paralimni na Cyprze obradował Komitet Naczelny Konferencji Kościołów Europejskich (CEC).

Coroczne posiedzenie odbyło się od 6 do 11 października. W tym samym miejscu od 8 do 11 października miało miejsce XVII Zgromadzenie Ogólne Komisji Kościołów ds. Migrantów w Europie (CCME). CCME i CEC wyraziły razem swoje zatroskanie sytuacją tysięcy imigrantów niesprawiedliwie zatrzymywanych w aresztach w Europie za brak właściwych dokumentów. Wezwali Kościoły europejskie do modlitwy za imigrantów i kapelanów więziennych oraz do wspierania ich pracy. Podczas spotkania na Cyprze zatwierdzono ostatecznie połączenie CCME z CEC.

Podczas posiedzenia Komitetu Naczelnego przyjęto raporty Komisji Konferencji Kościołów Europejskich – Kościół i Społeczeństwo oraz Kościół w Dialogu. Jako członka stowarzyszonego z CEC przyjęto Federację Kościołów Ewangelicko-Luterańskich w Szwajcarii i Księstwie Lichtenstein.

Komitet Naczelny CEC wydał także oświadczenie w sprawie kryzysu gospodarczego, jaki ma obecnie miejsce na świecie. W oświadczeniu tym wyrażono potrzebę ochrony najsłabszych, a także wezwano rządy i społeczności międzynarodowe do odważnego poszukiwania przyczyn kryzysu.

Odniesiono się także do sytuacji na Cyprze i podziału wyspy. Przypomniane zostało oświadczenie z XII Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich w Trondheim w 2003 r., w którym stwierdzono, że zjednoczenie wyspy powinno być umożliwione przez wycofanie wojsk okupacyjnych, co się przysłuży dobru obywateli i promocji pokojowego współżycia chrześcijan i muzułmanów. Wyrażono radość ze wznowienia dialogu pomiędzy grecką i turecką społecznością Cypru oraz oczekiwanie, iż rozmowy te przyniosą pozytywne wyniki, a rozwiązanie problemu będzie sprawiedliwe i pokojowe. Wyrażono też ubolewanie z powodu ciągłego bezczeszczenia kościołów i innych budowli religijnych w północnej części wyspy. CEC zwróciła się do tureckiej armii okupacyjnej, aby ta zezwoliła na niezbędną odbudowę i konserwację chrześcijańskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz na ponowne używanie kościołów przez cypryjskich chrześcijan.

Podczas obrad Komitetu Naczelnego Konferencji Kościołów Europejskich zainaugurowano serwis internetowy Zgromadzenia Ogólnego CEC, które będzie miało miejsce w Lyonie od 15 do 21 czerwca 2009 r. pod hasłem „Wezwani do jednej nadziei w Chrystusie”. Strona, którą można znaleźć pod adresem www.assembly.ceceurope.org, została przygotowana przez ekumeniczne Centrum Medialne Kościoła Danii. Można na niej znaleźć wiele informacji dotyczących Zgromadzenia Ogólnego w Lyonie. Witryna ta jest pierwszym krokiem w pracy nad nową stroną internetową CEC.

źródło: Konferencja Kościołów Europejskich