Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie

Ewangelia Jana 17,21a (przekład ekumeniczny)

Ekumenizm to...

Ekumenizm to działalność na rzecz pojednania chrześcijan. Ekumenizm to dialog różnych wyznań oraz próba wzajemnego zrozumienia. Ekumenizm to postawa pełna tolerancji i szacunku wobec bliźnich oraz ich tradycji religijnych.

Polska Rada Ekumeniczna działa na rzecz rozpowszechniania ducha ekumenizmu, aby wszyscy byli jedno…

więcej informacji

Ekumeniczne programy telewizyjne i radiowe

 • Radio
  24.05.2015, godzina 8:00 | Polskie Radio pr. II
  Nabożeństwo – święto Zesłania Ducha Św. (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny)
 • Radio
  25.05.2015, godzina 18:00 | Polskie Radio pr. II
  Nabożeństwo – II Dzień Zesłania Ducha Św. (Kościół Ewangelicko-Reformowany)
 • Telewizja
  26.05.2015, godzina 6:30 | TVP 2
  12 kroków czytaj więcej
Zobacz wszystkie

Nasze wartości