Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie

Ewangelia Jana 17,21a (przekład ekumeniczny)

Ekumenizm to...

Ekumenizm to działalność na rzecz pojednania chrześcijan. Ekumenizm to dialog różnych wyznań oraz próba wzajemnego zrozumienia. Ekumenizm to postawa pełna tolerancji i szacunku wobec bliźnich oraz ich tradycji religijnych.

Polska Rada Ekumeniczna działa na rzecz rozpowszechniania ducha ekumenizmu, aby wszyscy byli jedno…

więcej informacji

Ekumeniczne programy telewizyjne i radiowe

 • Telewizja
  28.10.2014, godzina 6:35 | TVP 2
  Kobiety reformacji czytaj więcej
 • Telewizja
  31.10.2014, godzina 17:00 | TVP 2
  Nabożeństwo – Święto Reformacji (Kościół Ewangelicko-Augsburski) czytaj więcej
 • Radio
  31.10.2014, godzina do ustalenia | Polskie Radio pr. II
  Nabożeństwo – Święto Reformacji (Kościół Ewangelicko-Reformowany)
Zobacz wszystkie

Nasze wartości