Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie

Ewangelia Jana 17,21a (przekład ekumeniczny)

Ekumenizm to...

Ekumenizm to działalność na rzecz pojednania chrześcijan. Ekumenizm to dialog różnych wyznań oraz próba wzajemnego zrozumienia. Ekumenizm to postawa pełna tolerancji i szacunku wobec bliźnich oraz ich tradycji religijnych.

Polska Rada Ekumeniczna działa na rzecz rozpowszechniania ducha ekumenizmu, aby wszyscy byli jedno…

więcej informacji

Ekumeniczne programy telewizyjne i radiowe

 • Radio
  3.05.2016, godzina 8:00 | Polskie Radio pr. II
  Msza św. – święto Najświętszej Marii Panny (Kościół Starokatolicki Mariawitów)
 • Telewizja
  4.05.2016, godzina 6:35 | TVP 2
  Wiara na emigracji
 • Radio
  5.05.2016, godzina 18:00 | Polskie Radio pr. II
  Nabożeństwo – święto Wniebowstąpienia Pańskiego (Kościół Ewangelicko-Augsburski)
Zobacz wszystkie

Nasze wartości